Održivo upravljanje otpadom - Grand Group doo

Održivo upravljanje otpadom postaje jedan od najvažnijih zadataka svih društveno odgovornih kompanija koje poštuju propise, vode brigu o zajednici i životnoj sredini. Sa tržištem sekundarnih sirovina koje se ubrzano razvija i naprednim tehnologijama tretmana otpada, neophodna je permanentna edukacija u svim sferama. Grand Group doo poseduje sve potrebne dozvole za rešavanje neopasnog i opasnog otpada, omogućavajući kompleksno rešavanje otpada nastalog u vašoj proizvodnji.

Dozvole za upravljanje otpadom:

  1. Rešenje za skladištenje i tretman inertnog i neopasnog otpada br. IV-05-501-53/2012 od 18.06.2012, izdato od Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka.
  2. Rešenje za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije br. 19-00-00194/2019-06 od 16.04.2016, izdato od Ministarstva zaštite životne sredine.
  3. Rešenje za tretman inertnog i neopasnog otpada br. IV-05-501-90/2015 od 27.01.2016, izdato od Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka.

Naš pristup je zasnovan na sveobuhvatnom rešavanju otpada, omogućavajući vam da minimizujete resurse i napore na ovom polju. Nudimo najbolja i najefikasnija rešenja za odlaganje i tretman otpada, kao i redovno i vanredno odnošenje otpada, garantujući čist i organizovan prostor unutar vaše fabrike.

Naše usluge uključuju:

1. Prevoz opasnog otpada:

  • Najava ministarstvu za prevoz
  • Prevoz i dokumentacija o zbrinjavanju
  • ADR sertifikovani vozači i opremljena vozila

2. Vođenje obavezne zakonske dokumentacije:

  • Dnevna evidencija generatora otpada za sve vrste otpada
  • Izrada godišnjeg izveštaja za Nacionalni registar izvora zagađivanja

Kontaktirajte Grand Group doo za sve obuhvatno i održivo rešenje upravljanja otpadom. Pomažemo u ostvarivanju vizije održive ekonomije i zaštite prirodnih resursa za buduće generacije.